KARLOVY VARY

ARMANDI THERAPY CLINIC

komplexní péče zaměřená na děti s fyzickým a kombinovaným postižením 

V rámci ambulantní péče se na naší neuroklinice staráme o zlepšování kondice dětských klientů především s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a neurologickými onemocněními, která ovlivňují jejich motoriku.

V moderně zařízených prostorách kliniky se náš kvalifikovaný tým věnuje každému dítěti zvlášť. Na všechny terapie se k nám můžete samozřejmě objednat i bez doporučení lékaře.

Za každého našeho dětského klienta, který absolvuje rehabilitační pobyt na naší klinice, vysazujeme strom. Sázení stromů probíhá 2x ročně (na jaře a na podzim) po celém území České Republiky ve spolupráci s sazimestromy.cz. Každé dítě obdrží certifikát, na kterém je uvedeno kdy a kde je strom zasazený.

Našim dětem se dostává intenzivní a individuální přístup léčby, která zohledňuje jak jejich fyzický stav, tak i ten psychický. Specializujeme se na neurorehabilitaci pomocí konceptu TheraSuit. Této terapii u nás říkáme podle maskota PEGAS a probíhá denně. Nabízíme také terapii s ortotickým oblečkem TheraTogsJejich cílem je vytvořit a upevnit správné pohybové vzorce, které dítěti pomohou k samostatnému sedu, kleku, stoji či chůzi. Při vstupní prohlídce vám rádi poradíme, který obleček je pro vaše dítě vhodný. 

BabyPegas je hodinová terapie určena nejen pro předčasně narozené děti, ale i pro děti do věku dvou let s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu (tzv. včasná rehabilitace). MiniPegas je cvičení pro děti od 2 let, pro které je příliš obtížná TheraSuit terapie anebo jsou moc štíhlí pro obleček TheraSuit. 

A pouze těmito terapiemi to u nás nekončí. Kromě Pegase nabízíme dětským klientům hned několik dalších terapií, a to Ergoterapii nebo Ergoterapii s SI přístupem.

Interaktivní místnost nabízí kompaktní integrovaný systém, který motivuje děti aktivně se zapojovat do vzdělávání. Rozvíjí logické myšlení, postřeh, pohyblivost, trpělivost a vnímání. Jedná se o speciálně upravené rehabilitační hry. Díky tomu jsou tyto hry speciálně zaměřené na stimulaci vnímání dětí se speciálními potřebami.

Všichni pak mohou využít Oxygenoterapii na urychlení regenerace nebo Snoezelen multi-senzorický pokoj, kde v kouzelné místnosti stimulujeme jejich smysly, čímž posilujeme účinky ostatních terapií.

Možnosti vhodné terapie pro vaše dítě lze zkonzultovat s naším primářem kliniky po předchozím sjednání schůzky pouze v Praze.

Na konci terapie dětský klient obdrží diplom za vzornou rehabilitaci, ručně uháčkovaného maskota Pegase, medaili a balónek.

Dětem i jejich rodinám se snažíme zpříjemnit chvíle akcemi jako je dětský den s Michalem z Kouzelné školky, Mikuláš, letní a zimní rodinný pobyt, pobyt u moře, dětský bazárek, líčení s Mary Kay a soutěže o různé dárky, sázení stromů, kulturní akce (muzikálové a divadelní představení…). Více informací najdete na našich stránkách kalendář akcí, na stránkách facebooku nebo na recepci +420 731 16 66 16.

Proč vybrat terapii u nás

Intenzivní léčba pacientům na míru

Jeden terapeut po celou dobu léčby

Fotky naší kliniky již brzy.